• CNX:25°C

EVENT & NEWS

Excellent Center

POSTED : 01 / 10 / 20

การเรียนวันแรก ภาคทฤษฏีเรื่องเทคนิคการรับส่งลูกบอล โดย โค้ชอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร ในการเข้าแคมป์เก็บตัว โครงการเตรียมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ Excellent Center ณ อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งเชียงใหม่

MORE EVENT & NEWS