• CNX:26°C

SPECIAL OFFERS

ไส้อั่วกระชาย

 Period:  01/07/2021 - 30/09/2021

สูตรใหม่ ถ้าให้ลอง... อัลไพน์เพิ่มสูตรใหม่ "ไส้อั่วกระชาย" เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรไทย วัตถุดิบเน้นๆ รับประกันแน่น ถึงเครื่อง อร่อยแน่นนอน 1กก. 350 บาท และ 500 กรัม 180 บาทเท่านั้น สั่งซื้อได้แล้วที่ 053 880 888 หรือที่ Line@: @alpine